Àrea Privada

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

DECLARACIÓ DE LA COOPERATIVA

La nostra escola és una Escola Cooperativa d’Ensenyament, activa, renovadora i representem un model d’escola diferenciat; apostem per un projecte empresarial propi, creat i desenvolupat per un equip estable d’ensenyants, basat en la participació i la responsabilitat compartida.
Entenem el cooperativisme com a mitjà de participació i integració humana, amb la convicció de la importància de treballar pels interessos col•lectius; és per això que al començar l’Escola el 1968 i per tal que fos oberta a tothom, es va implantar un sistema de quotes voluntàries que tenen en compte les possibilitats econòmiques de cada família.
Moguts pels nostres principis ideològics, des de l’any 1999 hem acollit els alumnes nouvinguts, formant part de la comissió de matriculació IME distribuint-nos aquests alumnes de manera equitativa entre totes les escoles d’ Educació Infantil i Primària, i IES d’Olot.
La nostra cooperativa té voluntat de compromís social i educatiu, participant d’una voluntat comuna de servei a la societat. Per tal de poder continuar aquesta visió és necessària la implicació en compromís i responsabilitat dels socis.
Aquests principis són compartits per les famílies que han triat el nostre model educatiu enfront d’altres. L’equip estable de professors des de P3 fins a 4t d’ESO aconsegueix la continuïtat dels principis de la Cooperativa, i treballa per a transmetre-ho als alumnes. Tots aquests valors els transmetem en els nostres alumnes durant les etapes d’Educació Infantil i Primària, però és durant l’etapa de Secundària que els nois s’organitzen en la Cooperativa d’alumnes Lluís Companys, on aquests valors s’acaben d’interioritzar i portar a la pràctica.

ESTATUTS I NÚMERO DE REGISTRE DE L’ENTITAT

El número de registre de l’entitat és el 791.

Per consultar els nostres estatuts s’han de demanar al Consell Rector a través de secretaria.

ÒRGANS DE GOVERN

El nostre òrgan de govern és el Consell Rector format per a quatre membres socis de la cooperativa.

 • Presidenta: Nuri Vallejo Pujal
 • Vicepresident: Elisenda Peña Picazo
 • Secretari: Nuri Soy March
 • Vocal: Marta Plana Cuesta

El nostre òrgan de direcció és la Comissió Directiva.

 • Directora: David Planagumà Gifre
 • Cap d’estudis: Mireia Serra Sala
 • Secretari: Jofre Saiz Rabert

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost total d’ensenyament és de 1.593.174 €

Les retribucions anuals dels òrgans de govern són:

 • Director d’ESO:                   8.315,76€
 • Cap d’estudis d’ESO:          6.314,52€
 • Director d’EPRI:                  4.386,76€
 • Sotsdirector d’EPRI:           4.240,20€

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 Contractes

L’òrgan responsable de l’entitat en la matèria de contractació és el Consell Rector.

El centre té el concert econòmic amb la Generalitat amb data del setembre de 2014.

Convenis

El conveni col·lectiu en vigència és el XI conveni.

Ajuts i subvencions

Contracte programa

Curs 2010-2011:     177.365€

Curs 2011-2012:     177.365€

Curs 2012-2013:     177.365€

Finançament addicional

Curs 2017-2018: 26.101€

Curs 2018-2019: 22.262,37€

Curs 2019-2020: 19.320,21€