Àrea Privada

El cooperativisme/un model d'Escola

La nostra escola es gestiona col.lectivament. Les persones participen activament en l’educació i en la presa de decisions. El funcionament es decideix democràticament a les assemblees.

El fet cooperatiu marca l’activitat de l’escola i els valors que l’acompanyen s’incorporen de manera natural al dia a dia de l’escola. L’escola cooperativa, una aposta pel compromís i la innovació a l’ensenyament.

Formem persones amb esperit cooperatiu

Les escoles cooperatives d’ensenyament hem demostrat ser una experiència pedagògica original i renovadora.

Representem un model d’escola diferenciat que aposta per un projecte pedagògic i empresarial propi, creat i desenvolupat per equips estables d’ensenyants identificats amb ell i basat en la participació i la responsabilitat compartida.

Entenem el cooperativisme com a mitjà de participació i d’integració humana i estem convençuts de la importància de treballar pels interessos col•lectius. És per això que l’any 1982 vam començar a fer participar els alumnes més grans en una experiència educativa -la cooperativa d’alumnes Lluís Companys- encaminada a una participació directa que els dugués a entendre l’escola com a quelcom que pertany a tots els qui hi treballem i aprenem tot compartint les mateixes il·lusions.

Els valors de l'esperit cooperatiu