Àrea Privada

Què és l’AFA

L’AFA és l’Associació de Mares i Pares dels alumnes de l’escola. El seu principal objectiu és ser una línia de connexió directa entre les famílies i el centre. Els seus membres som mares i pares amb ganes de col·laborar amb l’escola sempre en benefici de l’educació i el benestar dels nostres fills i filles.
La nostra principal funció és captar, rebre i canalitzar les inquietuds, iniciatives, queixes o propostes sorgides des de les famílies i traslladar-les als i les mestres o a la direcció del centre, amb la finalitat que s’estudiïn i es resolguin. També formem part de la vida activa de l’escola amb diverses iniciatives que descobriràs a continuació.
De fet, tu, mare o pare, també pots formar part de l’AFA. Has de formar-ne part. Calen veus i mans que participin en l’educació, el lleure i el desenvolupament de les nostres filles i fills. Per aquest motiu, t’estem esperant!

Què fem?

Des de l’AFA s’organitzen i gestionen les activitats extraescolars i esportives dels alumnes, es participa en la vida activa del centre amb l’impuls de propostes d’interès per a les famílies com tallers o xerrades i s’organitzen i es dinamitzen les festes anuals com el tió o la castanyada, entre d’altres. En aquest sentit, des de l’AFA també aportem diners als alumnes d’ESO que, d’alguna manera o altra, han col·laborat amb nosaltres en la organització de les activitats que tirem endavant. Els diners que donem als alumnes d’ESO serveixen per contribuir a finançar el seu viatge de final de curs.

 

Però això no és tot. L’Amipa també dóna suport econòmic a l’escola comprant material o aportant diners en aquells projectes de millora que necessita el centre i que repercutiran de forma importantíssima en els alumnes.

A través de l’AFA, els pares i mares estan informats al seu mòbil d’aquelles qüestions del dia a dia que afecta als seus fills mitjançant els canals de comunicació digitals existents, com el whatsapp, o el correu electrònic. També elaborem conjuntament amb l’escola la revista anual ‘De llavor a plançó’ que es reparteix cada any per Sant Jordi i on  trobareu, entre d’altres, reportatges sobre la feina que es fa als diferents cursos, entrevistes i altres continguts relacionats amb l’escola i l’educació, en general.

L’AFA es finança mitjançant una única quota anual que paga cada família. La suma de totes elles permet dur a terme els projectes de l’entitat, els membres de la qual som pares i mares que, de forma totalment voluntària i altruista, col·laborem en el projecte.