Àrea Privada

Cooperativa de mestres i personal no docent

La nostra escola apostem per un projecte pedagògic i empresarial propi, creat i desenvolupat per equips estables d’ensenyants identificats amb ell i basat en la participació i la responsabilitat compartida.

Entenem el cooperativisme com a mitjà de participació i d’integració humana i estem convençuts de la importància de treballar pels interessos col·lectius. Totes les decisions importants s’acorden per assemblea, on cada soci pot expressar el seu punt de vista.

Com a cooperativa de treball associat formada per mestres i personal no docent, tota la gestió pedagògica i administrativa la portem a terme entre tots els socis de la cooperativa.

ORGANIGRAMA DE LA GESTIÓ PEDAGÒGICA

La gestió pedagògica va a càrrec de la Comissió Directiva i la gestió empresarial de la Cooperativa Bassegoda SCCL, titular de l’escola Petit Plançó, va a càrrec del Consell Rector.

Entre tot el personal de l’escola queden repartides les diferents tasques necessàries per al bon funcionament, tant pedagògic com organitzatiu i de manteniment, a través de diferents comissions. Aquestes es solen trobar un cop a la setmana per portar-ho a terme.