Àrea Privada

Llavors i Arrels (de 3 a 7 anys)

Adaptació a l'escola

En aquesta edat és important que els alumnes tinguin un horari relativament fix per tal que aconsegueixin unes habituds i es vagin adaptant al grup. En la mateixa línia cal considerar la regularitat en assistir a l’escola.

Si una família preveu que no pot complir l’horari establert de manera habitual, cal que ho comuniqui a la tutora.

En cas de malaltia o d’impossibilitat d’assistir a l’escola, cal avisar a secretaria abans de les 08.45 del matí o de les 14.45 de la tarda.

Cursos i tutories

P3 Bolets (de 3 a 4 anys)
Tutora: Marta Plana Cuesta
Tutora: Pilar Cañada Campos

P4 Granotes (de 4 a 5 anys)
Tutora: Mercè Anglada Bonshoms
Bet Senis Prat*

P5 Roselles (de 5 a 6 anys)
Tutora: Eva Sánchez Palomeras
Bet Senis Prat*

1r (de 6 a 7 anys)
Tutora: Estela Colomer Benet

2n (de 7 a 8 anys)
Miquel Soler Pons

Material Escolar

Com a línia d’escola, a fi de fomentar el sentit de responsabilitat sobre els objectes d’ús comú, tot el material escolar d’ús individual és col·lectiu (paper, tisores, llapis, ceres, cartolina, jocs didàctics, pintura,…etc.).

Horaris

Altres mestres de l'etapa

Mestra especialista d’Anglès, Educació Física,Plàstica i Música: Júlia Buxó Martínez
Educació emocional i servei de psicopedagogia:  Mireia Serra Sala

* Mestres que fan suport i/o matèria.