Àrea Privada

Multi-esport

Per als alumnes de cicle inicial de Primària.

Aquesta activitat està encaminada cap a la iniciació esportiva la qual consisteix en aprendre diferents esports com bàsquet, futbol, mini tennis, hoquei, handbol… la nostra feina és iniciar els nens perquè més endavant puguin fer qualsevol esport o activitat esportiva. Tenim convenis amb diferents entitats de la ciutat per tal que vinguin a ensenyar als nostres alumnes (sempre acompanyats del responsable de l’activitat).

A través del multiesport volem que assoleixin una bona base dels esports d’equip, una relació fluida amb els altres, que aprenguin a relacionar-se i a ajudar-se entre ells i que gaudeixin de l’esport i del joc.

La idea és que quan acabin aquests dos anys de multi esport, el nen tingui un bagatge esportiu més gran que el permeti escollir quina és
l’activitat esportiva que li agrada més.