Àrea Privada

Organització del Centre

Llavors i Arrels
(de 3 a 7 anys)

Per dur a terme l’aprenentatge de les diferents matèries som dues mestres a cada classe.

Tronc
(de 7 a 12 anys)

En les matèries de competències bàsiques treballem amb dues mestres per classe.

Capçada i Fruits
(de 12 a 16 anys)

Per poder atendre els nostres alumnes, ens organitzem en grups flexibles en les diferents matèries.